Wszystkie zaznaczone loggery są albo wyłączone lub znajdują się w pakiecie bez wsparcia tego modułu.